(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers wijk 1

Zondagochtend 21 januari jl. werden tijdens de eredienst in de Dorpskerk zeven broeders in het ambt (her)bevestigd en namen we afscheid van vijf broeders van wijkgemeente 1.


Actie Kerkbalans 2018: Het goede van Uw huis.

Psalm 65:5 “Geef om je kerk”, luidt het thema van Kerkbalans. Daar is reden voor, zegt Psalm 65.


Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Van 21 tot 28 januari wordt in Bodegraven weer de Week van Gebed gehouden. Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden.


Gemeenteavond: 'Bouw Uw koninkrijk'

Volgende week woensdag 24 januari is er een gemeenteavond in het kader van jaarthema ‘Bouw Uw Koninkrijk’.


Overlijden ds. Bouter

De kerkenraad heeft met ontroering kennisgenomen van het overlijden, maandag 15 januari 2018, van onze oud-predikant ds. P.F. Bouter, op de leeftijd van 56 jaar.


4G Opvoedavond

Op donderdagavond 25 januari staat de volgende 4G Opvoedavond gepland. De avond heeft als thema 'online opvoeden'. (Nu met link naar enquete!)


Scholenzondag 2018

Zondag 28 januari is de jaarlijkse Scholenzondag. De leerlingen van de protestants-christelijke scholen in Bodegraven hebben dan een grote inbreng tijdens de kerkdiensten. 


Lezing Commissie Israël en Gemeente Bodegraven

Donderdag 1 februari verzorgt de Commissie Israël en Gemeente • Bodegraven weer een lezing. Gastspreker op deze avond is ds. H.G. Koekkoek uit Alphen aan den Rijn. 


Youth Alpha en de Alpha cursus starten weer!

De Youth Alpha en de Alpha-cursus in Bodegraven gaan in januari weer van start! Wees welkom! De oproep klinkt 'Kijk eens om je heen!'


Zingen na de ochtenddienst

Op initiatief van enkele gemeenteleden worden er in dit nieuwe jaar in de Bethlehemkerk, enkele Sing-ins georganiseerd. Zondag (14 januari) was het zover, de eerste Sing-in! Samen Gods grote Naam lof toe zingen!


Doopdienst: 14 januari

Zondag 14 januari is in de Dorpskerk gedoopt: Nine Voortman. Het thema van de dienst was "Gods zorg voor kinderen". Voorganger: ds. A.W. van der Plas uit Waddinxveen.


Nienke van Rijn: Gods Zegen!

Dag allemaal, allereerst de allerbeste wensen voor 2018. Dat het een jaar mag worden waarin we mogen leven door en voor Gods liefde. Gods zegen voor u en jullie allen!


Prachtige opbrengst voor de IZB

Tijdens de Vrouwen Koffieochtenden is ook altijd Anja Visser aanwezig met een prachtige eigenhandige cadeautafel waarvan de opbrengst bestemd is voor de I.Z.B..


(Her)bevestiging ambtsdragers wijk 2

Zondagochtend 7 januari jl. werden tijdens de eredienst in de Dorpskerk zes broeders in het ambt van ouderling/diaken (her)bevestigd en namen we afscheid van vier broeders van wijkgemeente 2.


 

  

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!