Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Cursus

Cursus

Er zijn cursussen van enkele bijeenkomsten die jaarlijks plaatsvinden voor bepaalde doelgroepen. De Alpha Cursus voor een kennismaking met het christelijk geloof. De Pre Marriage Course voor als je trouwplannen hebt of de Hart voor je huwelijk cursus voor stellen die al (langer) getrouwd zijn.

De opvoedkring is bedoeld voor ouders met (jonge) kinderen. Met andere ouders denk je na over de christelijke opvoeding in je gezin aan de hand van een telkens wisselend thema. 

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
2 Timotheüs 3:14

Alpha Cursus

Ontmoet leuke, nieuwe mensen. Stel al je vragen. Ontdek het christelijk geloof! Deel het leven. Ga het avontuur aan. Leer nieuwe mensen kennen. Met de Alpha proberen wij de deelnemers een klein kijkje te geven hoe het leven als een christen kan zijn. Eerst hebben we een maaltijd met elkaar en vervolgens behandelen we het thema van die avond. Hierna wordt er in kleine groepen verder gesproken over dit thema.

De Alpha staat open voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Leeftijd of achtergrond maakt niet uit, iedereen is welkom. De groep is vaak een mix van mensen van binnen en buiten de kerk. We hebben 12 avonden en een kort weekend met elkaar.

Contact: Angelique Weerheim, 06 43000631, [email protected]

Pre Marriage Course

De cursus van 2024 wordt gehouden van april t/m juni. Jullie zijn van harte welkom op de volgende avonden: dinsdag 16 april, dinsdag 23 april, dinsdag 14 mei, woensdag 22 mei, dinsdag 4 juni en dinsdag 11 juni.

* * *

De Premarriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding. Je huwelijk gaat hopelijk een leven lang mee en het is dus goed om je daarop goed voor te bereiden. De cursus gaat dit jaar weer samen met de Huwelijkscatechese. Zijn jullie van plan om in onze gemeente te trouwen? Dan verwachten we jullie in elk geval op één van de avonden die door de predikant geleid worden (avond 1 of 4).

De Premarriage Course bestaat uit 6 avonden. Twee avonden worden verzorgd door een van de wijkpredikanten en de andere 4 avonden door een echtpaar. Zij leiden de gesprekken in, die jullie vooral samen zullen voeren. Soms zullen ze plenair zijn. Tijdens elke avond staat er een thema centraal.

De thema’s zijn:

 • Bijbelse principes van het huwelijk: Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het huwelijk en wat betekent het als je op je huwelijksdag in de kerk je huwelijk laat inzegenen?
 • Communicatie: Deze avond gaat over communiceren, je familieachtergrond, verwachtingen naar elkaar en effectief praten en effectief luisteren.
 • Conflicten: Deze avond gaat over boosheid; verschillen herkennen en accepteren, samen naar oplossingen zoeken en elkaar vergeven.
 • Voor altijd samen: “Tot de dood ons scheidt…” dat is nogal een belofte. Je kunt je op veel dingen voorbereiden en toch kunnen we onze toekomst niet voorspellen. Wat betekent het dan om elkaar ‘trouw’ te beloven?
 • Verbinding: Deze avond gaat over tijd voor elkaar maken, elkaars behoeften ontdekken en onze seksuele relatie opbouwen.
 • Avontuur: Deze avond gaat over het worden van één team, het bepalen van prioriteiten en (onrealistische) verwachtingen.

Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.  Belangstelling? Meld je aan via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Voor wie?

 • Ben je al meerdere jaren samen en denk je serieus na over de toekomst?
 • Heb je misschien al een datum geprikt voor je huwelijksdag?
 • Heb je net een relatie –of scheiding– achter de rug en start je met een nieuwe relatie?
 • Is je partner niet-christelijk en jij wel?
 • Of komt je partner uit een andere cultuur?

In alle bovenstaande gevallen is de Premarriage Course echt iets voor jou! Het maakt niet uit wat je achtergrond is. De cursus is er voor ieder stel dat wil investeren in hun relatie en zich wil voorbereiden op een toekomst samen!

Hoe werkt de Premarriage Course?
De Premarriage Course wordt gegeven in ’t Anker, naast de Dorpskerk in Bodegraven. We beginnen de eerste en laatste avond met een gezellige maaltijd. Na het eten ga je aan de slag met het thema van de avond. Na een kort, inspirerend verhaal of het kijken van een video, praat je daar samen over door. Natuurlijk wordt er voor een gezellige sfeer, koffie en thee en een hapje en een drankje gezorgd.

Waarom zou je de cursus doen?
Tijdens de Premarriage Course ga je in een ontspannen sfeer met z’n tweeën in gesprek over je verwachtingen voor de toekomst en wat echt belangrijk is voor je relatie. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – met een vleugje humor.

Voor meer informatie of opgave kun je terecht bij:
 - Ina van Lunteren; tel.: 0172-617285; [email protected]
 - Gea Haaksman, tel.: 0172-617072; [email protected]

Of kijk op:
 - Instagram: www.instagram.com/premarriagecourse
- De landelijke website: www.alphanederland.org/premarriagecourse

Hart voor je huwelijk

We denken in deze toerustingscursus van 6 avonden na over hoe je samen in gesprek blijft, hoe je relatie kan groeien, wat bijdraagt aan intimiteit en hoe je samen geloven vorm kunt geven.

 • Voor echtparen die willen investeren in elkaar.
 • Voor echtparen die hun huwelijk nog sterker willen maken en willen verdiepen.

Iedere avond heeft een eigen thema. Deelonderwerpen worden per onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar dit zelfstandig voor hun eigen situatie verwerkt. Er is ruimte om ook dingen met andere echtparen te delen, maar alleen voor wie dit wil. Het gaat er vooral om als echtpaar op een dieper niveau in gesprek te komen dan normaal vaak het geval is.

Contact: hartvoorjehuwelij[email protected]

Opvoedkring 4G

Cursus- en toerustingsavonden over geloofsopvoeding

Waarom 4G?

God
Hij is de Schepper van alles wat leeft. Ons leven en dat van onze kinderen is geschapen tot eer van Hem. Zijn liefde en vergevingsgezindheid, Zijn leefregels en terechtwijzingen zijn een voorbeeld. Hebben maar 1 doel voor alles wat leeft. Hem dienen, eren, liefhebben boven alles. Elkaar liefhebben voor alles. Hoe je dat kunt doen, leert Hij ons ook. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Met het oog op vandaag en op morgen. Daar ligt de basis en het doel van 4G!


Gezin
Het gezin, een intieme verbinding van mensen. Een kleurrijk kunstwerk, samengesteld uit emoties, verlangens, ervaringen en karakters. Daarbinnen wil God een plek krijgen. In die samenstelling wil Hij zijn liefde tonen en Zijn woorden kracht bijzetten. Spreken over gezinnen en God in de gezinnen vraagt om tact, respect voor elkaars opvattingen en ruimte. Ruimte voor de kleur van jouw gezin. 4G avonden willen daar recht aan doen, die ruimte zijn voor iedereen die zich met welke vorm van gezin dan ook bezig houdt. Om woorden tot daden te maken reiken we praktische ideeën aan om God in het gezin en in de harten van onze kinderen Zijn plek te geven.


Geloof
Geloof is niet vrijblijvend. De wetenschap en beleving van Gods oneindige liefde schept een verlangen of misschien wel opdracht om te delen. Delen met onze kinderen door de doop en de hierbij uitgesproken belofte om ze naar vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Hoe doe je dat in een tijd waarin gelovengeen grote plaats in de maatschappij mag hebben. In een omgeving waarin verschillende geloven naast elkaar leven en waarin ieder, zelfs kinderen, zijn eigen ‘ik’ als beste raadgever zou moeten zien. Hoe brengen we samen wat de maatschappij graag uit elkaar haalt. Geloof en leven, God wil die 2 verbinden want zegt Hij dat zal u tot zegen zijn. Daar wil 4G een instrument voor zijn.


Gemeente
We zijn aan elkaar gegeven, God bracht ons bij elkaar rondom Zijn Woord. Wij zijn uniek en juist daarom kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en geeft opvoeding een unieke invulling. Die veelzijdigheid verbinden en delen met elkaar, kan niet anders dan leiden tot een warme en stevige omhelzing. Ook gezinnen waar moeite is en geen vanzelfsprekendheden zijn wil 4G een veilige omgeving bieden om te delen. Delen binnen een snelle en veilige verbinding die door God zelf gegeven is.

Daarom 4G!