Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Cursus

Cursus

Er zijn cursussen van enkele bijeenkomsten die jaarlijks plaatsvinden voor bepaalde doelgroepen. De Alpha Cursus voor een kennismaking met het christelijk geloof. De Pre Marriage Course voor als je trouwplannen hebt of de Hart voor je huwelijk cursus voor stellen die al (langer) getrouwd zijn.

De opvoedkring is bedoeld voor ouders met (jonge) kinderen. Met andere ouders denk je na over de christelijke opvoeding in je gezin aan de hand van een telkens wisselend thema. 

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
2 Timotheüs 3:14

Alpha Cursus

Ontmoet leuke, nieuwe mensen. Stel al je vragen. Ontdek het christelijk geloof! Deel het leven. Ga het avontuur aan. Leer nieuwe mensen kennen. Met de Alpha proberen wij de deelnemers een klein kijkje te geven hoe het leven als een christen kan zijn. Eerst hebben we een maaltijd met elkaar en vervolgens behandelen we het thema van die avond. Hierna wordt er in kleine groepen verder gesproken over dit thema.

De Alpha staat open voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Leeftijd of achtergrond maakt niet uit, iedereen is welkom. De groep is vaak een mix van mensen van binnen en buiten de kerk. We hebben 12 avonden en een kort weekend met elkaar.

Contact: Angelique Weerheim, 06 43000631, [email protected]

Pre Marriage Course

De Premarriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding. Je huwelijk gaat hopelijk een leven lang mee en het is dus goed om je daarop goed voor te bereiden.

De Premarriage Course bestaat uit 6 avonden. Twee avonden worden verzorgd door de een van de wijkpredikanten en de andere 4 avonden door een echtpaar. Tijdens elke avond staat er een thema centraal.

De thema’s zijn:
1. Bijbelse principes van het huwelijk: Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het huwelijk en wat betekent het als je op je huwelijksdag in de kerk je huwelijk laat inzegenen?
2. Communicatie: Deze avond gaat over communiceren, je familie achtergrond, verwachtingen naar elkaar en effectief praten en effectief luisteren.
3. Conflicten: Deze avond gaat over boosheid; verschillen herkennen en accepteren, samen naar oplossingen zoeken en elkaar vergeven.
4. Voor altijd samen: “Tot de dood ons scheidt…” dat is nogal een belofte. Je kunt je op veel dingen voorbereiden en toch kunnen we onze toekomst niet voorspellen. Wat betekent het dan om elkaar ‘trouw’ te beloven?
5. Verbinding: Deze avond gaat over tijd voor elkaar maken, elkaars behoeften ontdekken en onze seksuele relatie opbouwen.
6. Avontuur: Deze avond gaat over het worden van eén team, het bepalen van prioriteiten en (onrealistische) verwachtingen.

Contact: 
Ina van Lunteren, 0172-61728, [email protected]
Gea Haaksman, 0172-617072, [email protected]
Instagram, PMC website

Hart voor je huwelijk

We denken in deze toerustingscursus van 6 avonden na over hoe je samen in gesprek blijft, hoe je relatie kan groeien, wat bijdraagt aan intimiteit en hoe je samen geloven vorm kunt geven.

  • Voor echtparen die willen investeren in elkaar.
  • Voor echtparen die hun huwelijk nog sterker willen maken en willen verdiepen.

Iedere avond heeft een eigen thema. Deelonderwerpen worden per onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar dit zelfstandig voor hun eigen situatie verwerkt. Er is ruimte om ook dingen met andere echtparen te delen, maar alleen voor wie dit wil. Het gaat er vooral om als echtpaar op een dieper niveau in gesprek te komen dan normaal vaak het geval is.

Contact: hartvoorjehuwelij[email protected]

Opvoedkring 4G

Cursus- en toerustingsavonden over geloofsopvoeding

Waarom 4G?

God
Hij is de Schepper van alles wat leeft. Ons leven en dat van onze kinderen is geschapen tot eer van Hem. Zijn liefde en vergevingsgezindheid, Zijn leefregels en terechtwijzingen zijn een voorbeeld. Hebben maar 1 doel voor alles wat leeft. Hem dienen, eren, liefhebben boven alles. Elkaar liefhebben voor alles. Hoe je dat kunt doen, leert Hij ons ook. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Met het oog op vandaag en op morgen. Daar ligt de basis en het doel van 4G!


Gezin
Het gezin, een intieme verbinding van mensen. Een kleurrijk kunstwerk, samengesteld uit emoties, verlangens, ervaringen en karakters. Daarbinnen wil God een plek krijgen. In die samenstelling wil Hij zijn liefde tonen en Zijn woorden kracht bijzetten. Spreken over gezinnen en God in de gezinnen vraagt om tact, respect voor elkaars opvattingen en ruimte. Ruimte voor de kleur van jouw gezin. 4G avonden willen daar recht aan doen, die ruimte zijn voor iedereen die zich met welke vorm van gezin dan ook bezig houdt. Om woorden tot daden te maken reiken we praktische ideeën aan om God in het gezin en in de harten van onze kinderen Zijn plek te geven.


Geloof
Geloof is niet vrijblijvend. De wetenschap en beleving van Gods oneindige liefde schept een verlangen of misschien wel opdracht om te delen. Delen met onze kinderen door de doop en de hierbij uitgesproken belofte om ze naar vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Hoe doe je dat in een tijd waarin gelovengeen grote plaats in de maatschappij mag hebben. In een omgeving waarin verschillende geloven naast elkaar leven en waarin ieder, zelfs kinderen, zijn eigen ‘ik’ als beste raadgever zou moeten zien. Hoe brengen we samen wat de maatschappij graag uit elkaar haalt. Geloof en leven, God wil die 2 verbinden want zegt Hij dat zal u tot zegen zijn. Daar wil 4G een instrument voor zijn.


Gemeente
We zijn aan elkaar gegeven, God bracht ons bij elkaar rondom Zijn Woord. Wij zijn uniek en juist daarom kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en geeft opvoeding een unieke invulling. Die veelzijdigheid verbinden en delen met elkaar, kan niet anders dan leiden tot een warme en stevige omhelzing. Ook gezinnen waar moeite is en geen vanzelfsprekendheden zijn wil 4G een veilige omgeving bieden om te delen. Delen binnen een snelle en veilige verbinding die door God zelf gegeven is.

Daarom 4G!