Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Jeugdwerk

Jeugdwerk

We zijn blij dat er zoveel jongeren in onze gemeente zijn. Eén van de opdrachten van de gemeente is het opvoeden van de volgende generaties in het geloof. Er zijn verschillende activiteiten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar het geloofsgesprek kunnen voeren.

De kerkenraad heeft de focus op het ontwikkelen van een gemeenschap waar kinderen en jongeren als volwaardige en gelijkwaardige gelovigen worden gezien en mee kunnen doen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

Catechese

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren van de brugklas t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.

12-15 jaar
De jongeren van 12 tot 15 jaar hebben een gezamenlijke opening o.l.v. ds Treur. Daarna gaan ze in groepjes uiteen. Onder leiding van een mentor gaan ze verder in op het onderwerp van die avond. Zij maken gebruik van de Follow Me methode.

16 en 17 jaar
Voor de jongeren van 16 t/m 18 jaar zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het boekje Leer en Leef.

18 jaar en ouder
Jongvolwassenen die de stap naar de voorbereidende belijdenis catechese nog niet maken gaan o.l.v. een mentor zich meer verdiepen in de Bijbel en in geloofsvragen. We gebruiken hierbij de methode Re:search van de HGJB.

(Voorbereidende) Belijdeniscatechese
De voorbereidende belijdeniscatechisatie en Belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen gegeven door ds. Treur, data in overleg. Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen met de predikant besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.

Data
De eerste catechese avonden zijn op maandag 18 september of dinsdag 19 september 2023. Het rooster voor de avonden gedurende de rest van het seizoen vind je hier.

Indeling

Maandag

Dinsdag

12 - 15 jaar

19.00 - 20.00 uur

19.00 - 20.00 uur

16 en 17 jaar

20.15 - 21.00 uur

20.15 - 21.00 uur

18 +

20.15 - 21.00 uur

20.45 - 21.30 uur

Voorb. belijdeniscatechese 

nader te bepalen

Belijdeniscatechese

21.00 - 22.00 uur


Catechese op donderdag
Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking.

Huwelijkscatechese
Voor stellen die trouwplannen hebben wordt huwelijkscatechese georganiseerd. In 3 avonden bespreek je samen met de wijkpredikant wat het betekent als je 'ja' tegen elkaar zegt in de kerk, in het midden van de gemeente en voor God. Wat beloof je dan eigenlijk? Een goede voorbereiding op je huwelijk, en tegelijk een mooie gelegenheid om je wijkpredikant beter te leren kennen, en andersom. Voor vragen over déze catechese kun je terecht bij de wijkpredikant.

Informatie
Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met de secretaresse van de catechesecommissie: Mevr. Maria van Dijk, De Bree 35A, tel. 06-51125333 e-mail: [email protected]

JV Bodegraven

Eén keer in de twee weken op zondagavond komen we als JV bij elkaar. Deze avonden zijn bedoeld voor jongeren van 17 tot 23 jaar.
Een avond wordt verzorgd door de leden. Per avond staat een bepaald thema centraal.
De avonden bieden gelegenheid voor samenzijn als jongeren van de gemeente. Door dieper door te praten over onderwerpen uit de Bijbel leren we veel over God en zijn Woord, maar ook over elkaar. Dit vormt een mooie basis voor vriendschappen. Natuurlijk is er ook elke avond ruimte voor heel veel gezelligheid :)
Door het jaar heen worden er leuke activiteiten georganiseerd en aan het eind van het jaar gaan we met elkaar op kamp.

We beginnen om 20:15 uur in ‘t Anker. Wij zouden het leuk vinden als jij er bij bent!

Contact: [email protected]

Jeugdpastoraat

Wil je je verhaal eens kwijt en zoek je iemand die naar je luistert? Wat er ook is, als team jeugdpastoraat willen we er voor je zijn. We zullen zonder oordeel naar jouw verhaal luisteren, met je meedenken, naast je staan en een tijdje met je optrekken.

Wat je ook te bespreken hebt, je bent meer dan welkom!

Dit zijn de mensen waar je contact mee op kunt nemen:
Marcel en Mirjam Kerssenboom, 06 51199565, [email protected]
Roelof en Hadassa Lok, 06 47854840, [email protected]
Marco en Gerline de Vrij, 06 25083121, [email protected]


Ben je ouder/verzorger van een jongere en wil je graag dat we hem of haar een keer aanspreken of opzoeken? Laat het ons alsjeblieft weten.

Jongeren zijn soms onzeker en zoekende. Daarnaast zijn er ook jongeren die echt in nood zijn: door verdrietige thuis situaties, of door andere oorzaken, kunnen zich allerlei psychische en sociale problemen voor doen. Voor al deze jongeren willen wij er zijn. We willen een band met ze opbouwen, zodat ze weten er ervaren dat er aandacht voor hen is. Dat er naar hen geluisterd wordt.

Er is nauw contact met de predikanten en met de mensen van PPZ. Bij complexere problematiek kunnen zij worden ingeschakeld.

Van de leden van het jeugdpastoraat team is een geheimhoudingsverklaring gevraagd, Dat betekent dat met de in de gesprekken toevertrouwde informatie vertrouwelijk zal worden omgegaan.

Youth Alpha

Youth Alpha is een kennismaking met het christelijk geloof. 

Vind je het leuk en best interessant om met leeftijdsgenoten te praten over het geloof? Of weet jij eigenlijk niet wat je van het christelijk geloof moet vinden en wat je er mee kan? Of zoek je een plek waar jij je gewoon kunt ontspannen? Waar je met jongeren kunt praten die met dezelfde vragen zitten als jij? Alle vragen mogen namelijk gesteld worden! Dan willen wij jou van harte uitnodigen bij: Youth Alpha Bodegraven

Alle jongeren vanaf 15 t/m 25 jaar zijn welkom! 

Contact: [email protected]

Reflector

Iedereen tussen de 12 en 17 jaar is van harte welkom op Reflector. Behalve dat we veel van elkaar leren over de Bijbel en de betekenis daarvan in de praktijk, is Reflector er ook om gezellig met je vrienden samen te zijn en nieuwe vrienden op te doen. 

Er zijn twee groepen 

  • Vrijdag 19.15-21.30 uur: brugklas en 2e klas
  • Zaterdag 19.30-22.00: iedereen vanaf de 3e klas  t/m 17 jaar

De clubavonden zijn iedere twee weken in het nieuwe Honk aan de Spoorlaan. Een paar dagen voor de avond krijg je ter herinnering een appje in onze groepsapp.

Contact
Vrijdagavond: Melissa Bakker, [email protected]
Zaterdagavond: Pieter Doelman, [email protected]