Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kinderwerk

Kinderwerk

Voor de kinderen in de gemeente zijn er verschillende activiteiten door de week. We vinden het belangrijk dat de kinderen onderwijs krijgen vanuit de bijbel en meegenomen worden in de tradities van de eredienst. Als gemeente willen we blijven zoeken naar vormen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 19:14

Zondagsschool Abia

Elke zondag (sept-april) is er van 14.30 uur tot 15.30 uur zondagsschool voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar in ’t Anker. Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Het doel van zondagsschool is om met de kinderen te leren uit Gods Woord. We gaan samen zingen, bidden, luisteren naar en lezen in de Bijbel. Zo hopen we dat de kinderen God beter leren kennen.

Er zijn 3 groepen:
De parels: kinderen uit groep 1, 2 en 3
De ontdekkers: kinderen uit groep 4, 5 en 6
De shmily's: kinderen uit groep 7 en 8

Op Tweede Kerstdag zal er ‘s ochtends een kerstviering zijn in de Dorpskerk.
We hopen alle kinderen uit de gemeente te ontmoeten op de zondagsschool!

Contact: Christina Soet (06-10921791).

Klik hier voor meer info

Jeugdclub de Wegwijzer

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool is er gedurende het winterseizoen (eind september tot half april) Jeugdclub de Wegwijzer. De clubavonden vinden plaats in ’t Honk en zijn ingedeeld op basisschoolgroepen. 

Maandagavond

AvondTijdGroepFrequentie
Maandagavond18.45 -20.00 uurgroep 6om de week
Dinsdagavond19.00 -20.15 uurgroep 7wekelijks
Woensdagavond19.00 -20.15 uurgroep 8wekelijks
Donderdagavond18.45 -20.00 uurgroep 5om de week


Tijdens de clubavonden willen we de kinderen een plek bieden waar ze vrienden kunnen ontmoeten, nieuwe vrienden kunnen maken en meer van de Heere Jezus en Zijn Evangelie mogen leren.

Een clubavond is over het algemeen ingedeeld in twee gedeelten. Tijdens het eerste gedeelte wordt er met elkaar gezongen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Er wordt met elkaar gebeden en stil gestaan bij de Bijbel. Tijdens het tweede gedeelte is er tijd voor activiteit en ontspanning. Dit wordt vormgegeven door een knutselactiviteit of een spel.

Contact: Harm Jan Bakker, Jeugdouderling, [email protected]

Jeugdclub Nieuwerbrug

Elke week in het winterseizoen is er weer de christelijke jeugdclub in Nieuwerbrug voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. De club wordt gegeven in het Wierickehuis.

We luisteren naar een bijbelverhaal of lezen zelf uit de Bijbel. Daarnaast is er ook veel tijd voor creatieve uitspattingen!

Er zijn twee momenten waarop er club is:

maandagmiddag

groep 3, 4 en 5 (14.30-15.45 uur)

maandagavond

groep 6, 7 en 8 (18.45-20.00 uur)


Contact: Mieke Smith, 06 40408067, [email protected]

Kinderfeest

Elk jaar in de eerste week van de zomervakantie wordt het Kinderfeest georganiseerd. Een driedaags evenement voor kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar op het Raadhuisplein in Bodegraven.

website Kinderfeest

Scholenzondag

De laatste zondag in januari is de Scholenzondag. De  Verhoeff-Rollmanschool is verbonden aan de Dorpskerk en de Bethelkerk. 

De Scholenzondag heeft een thema. Bij het thema horen drie geschiedenissen uit de Bijbel. De leerlingen horen de geschiedenissen uit de Bijbel en maken werkstukken over wat ze geleerd en gehoord hebben. Deze werkstukken worden getoond in de Dorpskerk.

De andere christelijke scholen in Bodegraven vullen de contacten 'Kerk en school' op een andere manier in.

Zomerkamp Leusden

Ieder jaar tijdens de eerste week van de zomervakantie gaan we met een groep kinderen uit Bodegraven en omgeving naar de bossen van Leusden om daar met elkaar op kamp te gaan. We doen dit nu al meer dan 40 jaar!

We zijn een week lang met elkaar sportief en ontspannen bezig. We slapen in tenten en eten als het kan buiten. Iedere avond hebben we een dagsluiting waarbij we een verhaal uit de bijbel lezen. Op zondag hebben we onze eigen kampdienst.

Het kamp wordt georganiseerd van de Protestante Gemeente Bodegraven, wijken Hervormd en Emmaüs. Vanuit beide wijken zijn er mensen die meedoen in de voorbereiding en uitvoering.

Facebookpagina | Instagram

Contact: [email protected]