Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kringen

Bijbel- en gebedskringen

Er zijn verschillende kringen waar je welkom bent om elkaar te ontmoeten en de bijbel te bestuderen. Er zijn bijbelkringen onder leiding van de predikant. Daarnaast zijn er verschillende bijbelstudiegroepen en studiekringen. Voor deelname kun je contact opnemen met de contactpersoon.

De wijkkringen zijn bedoeld voor gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Het is goed om elkaar in de wijk te kennen en met elkaar je te verdiepen in Gods Woord. Vanuit deze contacten kun je elkaar soms ook praktisch helpen. 

Elke week komen er mensen bij elkaar in gebedskringen samen om met elkaar te bidden voor activiteiten in onze gemeente, voor de zieken, voor de invulling van vacatures en voor andere noden.

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
Spreuken 2:6

Bijbelkring o.l.v. de predikant

Bijbelkring met ds. A.J.R. Treur 
Een keer in de maandag op maandagavond is er in de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug bijbelkring o.l.v. ds. Treur. We starten om 20.00 uur.

Bijbelkring met predikant wijk 2 
Een keer in de maand op donderdagavond is er in 't Anker o.l.v. de predikant van wijk 2. Aanvang: 20.00 uur.

Bijbelstudiegroepen

De mannengroep Graaft en verdiept komt om de week op dinsdagavond bij elkaar in de Bethlehemkerk.
Contact: Jan de Vrij , Tel. 616898,  [email protected]

De mannengroep Schrift en Belijdenis komt om de week op dinsdagavond bij elkaar in de bovenzaal van 't Rustpunt in de Kerkstraat.
Contact:  Leon Roos, tel. 06-5183 8294, [email protected]

De vrouwengroep Menorah komt eens in de drie weken bij elkaar op maandagmiddag in 't Anker.
Contact: Marianne Veldhuijzen, 0172-614652, [email protected]

Op woensdagmorgen is er een vrouwenbijbelstudiegroep.
Contact: Angelique Weerheim

Lidmatenkring
Contact: Janine Baelde

Studiekring
Contact: Anita Dijkman

Studiekring 2.0, elke derde donderdag van de maand. Kring die dogmatische thema's behandeld.
Contact: Dick Buitelaar, 0172-652939 , [email protected]

Wijkkringen

De wijkkringen zijn bedoeld voor gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Het is goed om elkaar in de wijk te kennen en met elkaar je te verdiepen in Gods Woord. Vanuit deze contacten kun je elkaar soms ook praktisch helpen.

Vraag gerust meer info bij je wijkouderling over de wijkkring in jouw buurt.

Gebedskringen

Gebedskring 't Anker
Elke dinsdagmorgen komt deze groep bijeen (behalve in de schoolvakanties) in 't Anker van 8.45-9.15 uur;.
Contact: Ina van Lunteren,  0172-617285  [email protected]

Women to Women
De gebedsgroep 'Women to Women' komt één keer per twee maanden op een vrijdagochtend bij elkaar van 9.30 uur tot 11.30/12.00 uur. Via de mail ontvangen we gebedspunten van OpenDoors.
Contact: Emmy Soet, [email protected]

Dorpsgebed
Iedere 2zaterdag van de maand komen Bodegraafse christenen bij elkaar om te bidden voor allerlei zaken die in het dorp plaatsvinden. Welkom van 09.00-10.00 uur in "het huis van gebed 't Rustpunt", Kerkstraat 16.
Contact: Joop van der Vlist, 0172 613460 of [email protected]

Gebedsgroep Nieuwerbrug
Elke 3e donderdag van de maand komen we bij elkaar. We beginnen om 19.30 uur in de kerkzaal van de Brugkerk. We lezen een stukje uit de Bijbel en zingen liederen en gaan daarna met elkaar in gebed. Wij bidden voor gebeurtenissen in onze gemeentes en in ons dorp.
Contact: Mieke Smith, [email protected]