Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Overig

Overige activiteiten

Er is genoeg te doen in de gemeente. Activiteiten om elkaar te ontmoeten, maar ook zaken waar we je hulp goed kunnen gebruiken.

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 

Daadwerkelijk

De familie De Wit is in 2022 in een vluchtelingenkamp in Hongarije daadwerkelijk aan de slag gegaan. Dat gaat  in de  zomer van 2023 opnieuw gebeuren. Er reizen een aantal gezinnen af naar Hongarije om daadwerkelijk iets te betekenen voor Oekraïense vluchtelingen in Hongarije, die op een camping van Dorcas in de plaats Debrecen verblijven.

In de zomer van 2024 hopen we met een groep jongeren uit onze gemeente op werkvakantie te gaan naar deze camping met hetzelfde doel: de connectie zoeken en met onze daden van betekenis zijn voor deze mensen in nood.

Contact: Lieke van Vliet, [email protected]

Stencilbureau

Het stencilbureau verzorgt het drukwerk voor de gemeente zoals liturgieën of een bijlage bij de Kerkklanken.
Neem ruim van te voren contact op om afspraken te maken over het aanleveren.

Contact: [email protected]

Praise-avond Refresh

Vijf keer per jaar organiseert Refresh praise-avonden in de Dorpskerk. Aan de hand van een thema worden er liederen gezongen met de band. Tussen de liederen door wordt er d.m.v. een sketch, filmpje of getuigenis dieper ingegaan op het thema. Het Talkteam is aanwezig als mensen verder willen praten over de avond of over andere onderwerpen.

Aansluitend aan de avond-eredienst is er eerst koffie en thee in het koor van de kerk, waarna de praise-avond rond 20:15 uur begint.

Volg ons op Facebook - Praise Avond Refresh en/of op Instagram - praiseavondrefresh.

Contact: [email protected]

Vrouwen Wandel Groep

Elke maandagavond wordt er door een groep vrouwen gewandeld. De wandelingen starten altijd om 19.00 uur en duren ongeveer tot 20.15 uur. Er worden routes door en rond Bodegraven gelopen, de lengte van de wandeling varieert van ongeveer 5 tot 8 kilometer.

De groep maakt contact via WhatsApp. In de Appgroep ontvang je, op maandag, het startpunt en de route. Je bent vrij te komen. Aan- en afmelden is niet nodig.

Zin om mee te lopen? Je bent van harte welkom!

Contact: Anja Loenen, 06 23972528

Kringloophuis

Met ingang van 6 september 2023 opent het nieuwe interkerkelijke Kringloophuis aan het Van Tolplein haar deuren. Het Van Tolplein ligt naast de Van Tolstraat 25. 

Het Kringloophuis is drie dagen per week geopend. Op woensdag en zaterdag zijn we open van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Van harte welkom om langs te komen, rond te snuffelen of een kopje koffie te drinken.

Vanuit het Kringloophuis willen we werken vanuit drie principes:
1. Omzien naar elkaar (Efeze 4:32a) - We willen een plek creëren waar je mag zijn, het gezellig is en die we samen vormgeven.
2. De aarde goed beheren (Genesis 2:15) - Met het kringloophuis minimaliseren we onze afvalstromen door hergebruik van bestaande spullen.
3. Uitdelen van overvloed (2 Kor 9:7b) – We willen uitdelen en met de opbrengsten diaconale en zendingsdoelen financieel steunen.

Samengevat is het doel van het kringloophuis: Omzien naar mens en schepping.

Het Kringloophuis is interkerkelijk en wordt gerund door gemeenteleden vanuit de Ichthuskerk, de Gereformeerde Gemeente (Bethelkerk), de Protestantse Gemeente Emmaüs en de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. In de toekomst kunnen ook de andere kerkgenootschappen hierbij aanhaken.

Contactpersonen:
Maarten Lok, [email protected], 0654370930 (voorzitter dagelijks bestuur)
Ronald Schilt, [email protected], 0172-610001 (stichtingsbestuur in oprichting)

Commissie Israël en gemeente

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël. Enkele doelstellingen zijn de positie van Israël in de bijbel, de positie van het Joodse volk tot op heden en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente.

Om dit te realiseren zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen organiseren en streeft zij er naar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël overeenkomstig haar doelstellingen.

De Commissie Israël en Gemeente is op persoonlijke titel opgericht op 18 juni 2014 door Peter Domburg en Aart de Knikker.

Contact: [email protected]

Bodegraafse Oudpapier Centrale

Elke maand wordt uw blauwe container geleegd door vrijwilligers van de B.O.C.
Het geld dat hiermee wordt verdiend, besteden we aan Jeugd- en Jongerenwerk binnen de kerken.

Wij komen graag iedere maand uw container legen, maar als er bijna niets inzit, sla dan een maandje over, dat scheelt ons veel extra werk. Van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk mag de B.O.C. geen karton van winkels of bedrijven meer meenemen.

Heeft u klachten of is uw container niet geleegd? Belt u dan 0182 547500, dan zorgt Cyclus dat de container alsnog wordt geleegd.

Wilt u eens per maand of eens in de twee maanden mee helpen? We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken.

Contact: Evert-Jan de Looff, 06 16929666