Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Familie Bayarsaikhan

Binnen onze gemeente woont een gezin uit Mongolië vanwege een studie theologie van de moeder van het gezin.

Door nieuwe wetgeving van de Mongoolse overheid, bedoeld om het aantal kerken en christelijke organisaties terug te dringen en christenen het leven moeilijk te maken, is het voortbestaan van de bijbelschool waar Bayarmaa (de moeder van het gezin) werkzaam is in gevaar. De master opleiding in theologie die zij hier in Nederland kan volgen is een oplossing daarvoor.

Wij hopen dat gemeenteleden betrokken raken bij de missie van dit gezin. Voor de gemeente is het, naast het bieden van hulp, ook een unieke en opbouwende manier om betrokken te zijn bij de wereldwijde kerk.

fambayarsaikhan1

Mongolië en godsdienstvrijheid:

Het is een land dat, zoals veel landen in die regio, tijdens het Sovjet regime geen godsdienst vrijheid kende. Er waren destijds waarschijnlijk maar een handjevol christenen. Na de val van de muur en de ondergang van het communistische regime in 1989 werd de kerk nieuw leven ingeblazen door buitenlandse zendelingen en groeiden de kerken hard. Op dit moment is er een geschat aantal van 40.000 christenen. Boeddhisme is echter de staatsgodsdienst en de overheid ziet het Christendom als een bedreiging en heeft zich als doel gesteld om het aantal kerken en christelijke organisaties terug te brengen. Dus hoewel er officieel sprake is van een relatieve godsdienstvrijheid wordt het kerken en christelijke hulporganisaties moeilijk gemaakt. Zo mogen veel kerken bijvoorbeeld niet officieel samenkomen en gebeurt dit illegaal in huisgemeentes. Ook hebben christenen te maken met sociale uitsluiting en wordt door familie niet altijd geaccepteerd dat ze christen zijn (geworden). Het is een land dat grote armoede kent. 36% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De overheid is corrupt en doet weinig voor de armen en werkelozen. De christenen in dit land voelen zich geroepen om op te staan tegen onrecht en te zorgen voor de armen en verdrukten. 50% van de hulporganisaties wordt gerund door christenen terwijl zij maar 1,3% van de bevolking uitmaken.

Studie theologie:

Bayarmaa heeft een paar jaar geleden een bachelor theologie kunnen volgen aan een bijbelschool in Noord Ierland en werkt in haar land als docent aan een bijbelschool dat training en toerusting verzorgt aan de leiders van lokale kerken/ lokale christenen. Gezien de moeilijke omstandigheden waarin de kerken zich bevinden, zoals boven genoemd, is dit van groot belang. Maar ook is het van belang dat de kerken en christenen een degelijke bijbels theologische basis krijgen. Ze hebben niet de rijke traditie en achtergrond waaruit wij hier in het Westen kunnen putten. Deze bijbelschool heeft een vergunning die jaarlijks verlengd moet worden. Maar op korte termijn zal er een wet in werking treden die zegt dat een Non Profit organisatie alleen een vergunning krijgt als er iemand werkzaam is in het bezit van een master diploma. Tegelijkertijd worden er geen visa meer verstrekt aan buitenlandse zendelingen. Op deze manier is het voortbestaan van deze bijbelschool in gevaar.

Dat laatste noodzaakte Bayarmaa om op zoek te gaan naar een instelling om een master in Theologie te gaan volgen. Ze heeft zich aangemeld is gestart aan Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp (https://tyndale-europe.edu), een Engelstalige bijbelschool. Voor deze opleiding heeft Bayarmaa een beurs gekregen die alle studiekosten dekt. Deze master opleiding duurt 3-4 jaar.

Bodegraven, verbonden aan onze kerkelijke gemeente:

Familie Bayarsaikhan woont in een appartement aan de Dronensingel. De kinderen gaan naar de Verhoeff-Rollmanschool. Vanuit de gemeente is er een TFC gevormd om dit gezin tijdens hun verblijf van 3-4 jaar in Nederland te ondersteunen. Na instemming van de beide kerkenraden zijn zij ook officieel één van de zendingswerkers van de gemeente geworden en de TFC valt ook onder de GTFC. Zendingswerkers niet uitgezonden maar vanuit zendingsveld in ons midden.

Wat is mooier en duurzamer dan dat lokale christenen getraind worden om in hun eigen land tot zegen te kunnen zijn. We vinden dit een heel krachtig concept! Een hele duurzame vorm van zending waar wij als gemeente aan bij kunnen dragen. Waar wij bidden en ons verbonden weten met de kerk wereldwijd en de vervolgde kerk, komt er een gezin van daar in onze gemeenschap wonen. We denken dat we door ons als gemeente met dit gezin te verbinden geïnspireerd en gezegend kunnen worden.

Financiën:

Ze zullen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van giften. We willen u dan ook vragen hen financieel te ondersteunen. Wanneer het voor u mogelijk is om maandelijks een bedrag te missen om dit gezin te helpen zou dat prachtig zijn. Uiteraard zijn ook eenmalige giften van harte welkom. U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer: NL 18 RABO 0373 7168 69 ten name van PGB Hervormd TFC Mongolie

TFC:
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met een van de TFC leden:
Rebecca Kowalczyk, Leon Mans, Paula van ‘t Spijker en Elza de Wit (e-mail adres: [email protected])