Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Een dienst bijwonen

Kerkdiensten

Het belangrijkste van al het werk van de kerk is de verkondiging van het Evangelie, naar Schrift en Belijdenis. Elke zondag zijn er morgen-  en avonddiensten in de Dorpskerk en de Bethlehemkerk. Je bent van harte welkom.

We lezen uit de Herziene Statenvertaling en zingen uit meerdere bundels; psalmen 1773, DNP,  Weerklank, Op toonhoogte. De tekstgedeelten, de psalmen en de liederen worden op schermen in de kerken getoond.
Het is fijn dat we met elkaar naar de kerk kunnen gaan. Daarom is er voor de jonge kinderen oppas tijdens de morgendiensten. 

Heilige Doop
Ongeveer zes keer per jaar is er een doopdienst gepland. De doop is als teken en zegel van Gods goedheid en trouw een geschenk aan de hele gemeente. Ieder draagt zijn verantwoordelijkheid, samen aanvaarden en dragen we het kind in ons midden. We loven God en bidden Hem om zijn zegen voor de dopeling: “Dat ’s Heren zegen op u daal.”

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd. We komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het vieren van dit sacrament ervaren wij Gods aanwezigheid en ontvangen we Zijn genade. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen.

Videoteam

Alle kerkdiensten worden gefilmd en opgenomen. Verder worden beelden en teksten van de Psalmen, liederen, en schriftlezing geprojecteerd. Door het uitzenden streven we ernaar om mensen die thuis de dienst volgen een zo goed mogelijk beeld te geven van wat er zich in de kerk afspeelt. 

Aanvragen voor diensten waarbij het videoteam nodig is, graag ruim vooraf melden en overleggen!
Aanvragen voor het tonen van info voor de dienst eerst overleggen met de scriba voor het naar het videoteam wordt gestuurd.

Contact videoteam Dorpskerk: 
[email protected]
Contact videoteam Bethlehemkerk: 
[email protected]

Kinderoppas Bodegraven

Oppas Bodegraven

Tijdens diensten in de Dorpskerk is er oppas in 't Anker en 't Honk.

De oppas is ingedeeld in drie groepen:
Groep 0: leeftijd: 0 tot 1,5 jaar dit is in het kleine zaaltje links naast de grote zaal.
Groep 1: leeftijd: 1,5 - 3 jaar, dit is in de grote zaal in 't Anker.
Groep 2: leeftijd: 3 - 6 jaar, dit is in 't Honk. Hier wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal met een verwerking gedaan, soms een tekening, soms een knutselwerkje, en heerlijk gespeeld.

De kinderen krijgen tijdens de oppas limonade en een koekje. Als het kind zelf iets te eten of drinken mee neemt, dan graag voorzien van een naam.

Contact: [email protected]

Kinderoppas Nieuwerbrug

In Nieuwerbrug is er oppas voor de kinderen in de ontmoetingsruimte van de Bethlehemkerk. Er wordt heerlijk gespeeld en natuurlijk is er voor iedereen iets te drinken met een koekje.

Rooster jan-juni 24

Contact: Krista de Kruijf, [email protected]