Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kunnen we je helpen?

Hulp nodig

We zijn allemaal kwetsbare en afhankelijke mensen en daarom willen wij er zijn voor onze naasten dichtbij en ver weg. We willen streven naar een samenleving die barmhartig en rechtvaardig is, waarin we naar elkaar omzien en helpen waar geen helper is. In de naam van Christus bieden we hulp om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

Pastorale zorg

Aan de predikanten en de ouderlingen is de pastorale zorg aan gemeenteleden toevertrouwd. Daarvoor is het wel nodig te weten waar er ziekte en zorg is, maar ook waar er blijdschap en vreugde is. Geef deze gebeurtenissen daarom door aan je wijkouderling of predikant. Schroom niet om contact op te nemen als hulp of bijstand gewenst is. In alles wordt je vrijheid en privacy gerespecteerd. Als niet bekend is wie je wijkouderling is, kun je de gegevens van de scriba en predikant vinden op de pagina wijk 1 of wijk 2.

Praktische hulp

Er kunnen zich situaties voor doen dat je dringend om hulp verlegen zit en dit niet kunt oplossen met familie/kennissen. Je kunt denken aan acute hulp in het gezin bij ziekenhuisopname, kinderopvang, boodschappen of eten koken. Ook kun je denken aan vervoer naar het ziekenhuis of kleine klusjes in huis en tuin. Je kunt dan een beroep doen op de Talentenpool: enthousiaste gemeenteleden die u graag willen helpen zolang dit nodig is. 

Contact: E. Budding, [email protected], 0172-651707

Financiële hulp

Kom je door de stijgende kosten voor dagelijks levensonderhoud financieel in de knel?  Aarzel dan niet om een beroep te doen op de Diaconie. Vanuit de Diaconie zullen we in overleg gaan om te kijken wat we positief aan je situatie kunnen veranderen, zodat die weer leefbaar wordt. Uiteraard is geheimhouding daarbij verzekerd.

Contact: Klaas van Rijn, [email protected], 0172-617025
of informeer bij je wijkouderling. 

Een luisterend oor

Als er iets extra’s nodig is … omdat je rugzak even te vol zit!

Dan is er het team van Een luisterend oor. Zij zijn met alle liefde bereid hulp en begeleiding te geven aan gemeenteleden die een tijdje wat extra zorg nodig hebben. Zij ondersteunen het pastoraat dat door de predikant en de ouderlingen wordt gedaan.

Het uit kunnen en durven spreken wat je ten diepste bezighoudt, samen de problemen bij God brengen, kan een weg zijn waarlangs je beter om kunt leren gaan met datgene wat je bezwaart.

De leden van Een luisterend oor (PPZ) zijn door de kerkenraad benoemd en hebben evenals de predikanten en ouderlingen geheimhoudingsplicht.

Contact: Evert Budding, [email protected], 0172-651707

Vertrouwenspersonen

Een veilige kerk voor iedereen?!
De Hervormde gemeente Bodegraven Nieuwerbrug wil een veilige plek zijn voor iedereen. Toch is deze veilige plek – helaas – niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Daarom zijn er binnen onze gemeente vier personen bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn.

Waarvoor kun je terecht bij een vertrouwenspersoon?
Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht voor vragen/meldingen rondom grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hiervan. Ook in pastorale situaties kan helaas misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Dit kan op seksueel gebied zijn, maar dit kan ook gaan over pesten, agressie, of wat het ook maar is dat jou een onveilig gevoel geeft.

Wat gebeurt er als je contact opneemt?
Het is allereerst de taak van een vertrouwenspersoon om te luisteren naar het verhaal dat je wilt vertellen en aandacht te geven aan de signalen die je afgeeft. Na een gesprek wordt, samen met jou, gezocht naar een mogelijke volgende stap.

De vertrouwenspersonen hebben een belofte afgelegd om met niemand te praten over wat hen gemeld wordt, dus ook niet met de kerkenraad, de dominee, je ouders of wie dan ook. Iets delen van wat je vertelt, gebeurt alleen als jij daar zelf toestemming voor geeft.


Naast het benaderen van de vertrouwenspersonen, kun je als gemeentelid ook gebruik maken van het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Via de website www.smpr.nl is hierover meer informatie te vinden.

Contact met een vertrouwenspersoon
Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom bovenstaande onderwerpen, is één van onze vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor jou. Je kunt zelf kiezen wie je wilt bellen of mailen.

De vertrouwenspersonen zijn op de volgende manieren te bereiken: