Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kerkelijk Bureau

Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau is eigenlijk, simpel gezegd, de ledenadministratie. Dat betekent dat hier gegevens worden bijgehouden van iedereen die lid is van onze gemeente. Graag ontvangt het Kerkelijk bureau een bericht bij geboorte, trouwen, verhuizing of een overlijden. Je kunt hiervoor persoonlijk langsgaan of de melding doorgeven via de e-mail. Ook voor het kopen of afhalen van collectebonnen en voor vragen over uw lidmaatschap kun je terecht bij het Kerkelijk bureau.

Het kerkelijk bureau is elke dinsdagmorgen open van 10 tot 12 uur.

Adres- en contactgegevens kerkelijk bureau:

Oude Markt 1
2411 AW Bodegraven
tel. 0172-612129

[email protected]

Collectebonnen

Collectebonnen
Via de webshop kunnen collectebonnen besteld en via iDeal betaald worden. Deze bonnen kunnen in de hele Protestantse gemeente van Bodegraven gebruikt worden. Er zijn twee soorten: vellen van 18 euro (met bonnetjes van 50, 60 en 70 cent) en vellen van 40 euro (met bonnetjes van 1 en 2 euro). De collectebonnen kunt u afhalen op het Kerkelijk Bureau.

Het is nog steeds mogelijk om collectebonnen contant af te rekenen op het kerkelijk bureau, maar de belastingdienst accepteert binnenkort geen handgeschreven reçu meer.
Daarom liever uw collectebonnen bestellen via de webshop.

Direct naar de webshop

Huwelijk

Huwelijk

Je gaat trouwen! Daar moet veel voor geregeld worden. Je kunt bij het Kerkelijk Bureau aangeven dat jullie willen gaan trouwen. Je geeft je gegevens door en de gewenste tijd en plaats van de trouwdienst.

Daarna neem je contact op met de scriba van de wijkkerkenraad onder wiens verantwoordelijkheid de trouwdienst valt. De scriba moet namelijk goedkeuring voor de dienst vragen in de kerkenraad. Het uitgangspunt is dat je wijkpredikant uit Bodegraven in de trouwdienst voorgaat. Vragen hierover kun je bespreken met je scriba.

Vervolgens kun je contact opnemen met de predikant.

Voor praktische details rond de trouwdienst neem je contact op met de koster. Het is handig als je een keer gaat kijken in de kerk. Punten van aandacht kunnen zijn: waar komen jullie binnen, is er ruimte voor een rolstoel, is er een extra microfoon voor een zangeres.

Goed om te weten:

  • Het Kerkelijk Bureau zorgt er voor dat de kerk gereserveerd is op het bedoelde tijdstip. De koster krijgt daar bericht van.
  • Het Kerkelijk Bureau regelt ook een organist (als dat gewenst is) en het beamteam (als dat gewenst is). Het is de gewoonte dat jullie wijkouderling dienst doet in de trouwdienst. Voor leden is het gebruik van de kerk gratis.
  • Er wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bedoeld is voor de kerk.
  • Het bruidspaar krijgt een trouwbijbel als geschenk van de kerk. Je mag kiezen uit een paar mogelijkheden. Een foto met de opties kan geappt worden.
  • De predikant zorgt voor de liturgie en laat die afdrukken. We hopen met elkaar op een mooie en gezegende huwelijksdienst!

Geboorte en Doop

Geboorte

Gezinsuitbreiding is een feestelijk moment. Graag leven we hier als gemeente in mee. Het is fijn als jullie een geboortekaartje of een bericht van de geboorte sturen naar het kerkelijk bureau.

In de eerstvolgende zondagse eredienst wordt aan de gemeente meegedeeld dat er een kindje bij jullie is gebeuren. In het kerkblad zal de wijkpredikant er aandacht aan geven. Daarnaast komt de wijkpredikant graag een keertje bij jullie op bezoek om de felicitaties namens de gemeente over te brengen.

Doop

Het is een bijzonder moment als kinderen het teken van Gods Verbond mogen ontvangen. Er zijn door het hele jaar heen doopdiensten ingepland. De data van deze diensten zijn te vinden op de website (preekbeurtenrooster) en worden aangekondigd in Kerkklanken.

Je kunt bij de scriba van je wijk aangeven dat jullie je kindje willen laten dopen. In de week voor de doopdienst is er een gesprek tussen de doopouders en de predikant.

De doopouders (en hun kinderen) zijn in gedurende de hele doopdienst in de kerk aanwezig. De dopeling wordt net voor de doop binnengebracht (bv door een familielid) en zal na de doop de kerk weer verlaten. Na afloop van de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid de doopouders te feliciteren.

Er wordt een opname gemaakt van de doopdienst, die tot twee weken terug te kijken is via de website. Ouders krijgen een linkje waarmee ze de doopdienst kunnen downloaden en bewaren. Op de website wordt een kort verslag van de dienst met enkele foto’s geplaatst.

Overlijden

Overlijden

Als gemeente willen we graag meeleven met broeders en zusters die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. We willen er voor je zijn rondom de uitvaart en daarna.

Bij het overlijden van een dierbare kun je contact opnemen met de wijkouderling/predikant.

De predikant heeft een gesprek met de familie over de afscheidsdienst en stelt met hen de liturgie samen. Deze gegevens geeft de predikant door aan de begrafenisondernemer. Deze werkt de gegevens uit en maakt de liturgie op.

Onder ‘uitvaart’ wordt een begrafenis verstaan. Wanneer er sprake is van een crematie is er de mogelijkheid dat er een dienst van ‘Woord en gebed’ plaatsvindt. De predikant doet echter geen dienst in het crematorium.

Als de rouwdienst in de Dorpskerk gehouden wordt, kan deze live uitgezonden worden met beeld en geluid. In overleg kan de opname van de dienst openbaar of vergrendeld worden weergegeven op de website. De familie ontvangt een downloadlink via het kerkelijk bureau.

Enkele weken voor het eind van het kerkelijk jaar worden alle families van overleden gemeenteleden uitgenodigd om de dienst op eeuwigheidszondag mee te maken (de zondag vóór advent begint).

Na twee/drie maanden is er nog een bezoek vanuit de kerk. Je kunt aangeven of er  behoefte is aan een langere termijn begeleiding vanuit de groep Rouwpastoraat.

protocol uitvaart en rouwbezoek

Voor afspraken kerkgebruik rouwdiensten graag contact opnemen met Kristiaan de Bruin (06 33716015)