Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Kerkklanken

Kerkblad "Kerkklanken"

Kerkklanken is de naam van het kerkblad dat 40 keer per jaar verschijnt. Hierin staat onder andere een overzicht van de kerkdiensten, een meditatie, de wijkberichten, mededelingen van de kerkvoogdij, de diaconie en het kerkelijk bureau. Thuisfrontcommissies vertellen over de zendelingen. En met enige regelmaat staat er een Puzzelhoekje met een puzzel voor de kinderen in. Daarnaast is er allerlei informatie te lezen van verenigingen en bijeenkomsten.

Rond vakanties en feestdagen is de verschijning van Kerkklanken tweewekelijks. Dit wordt in Kerkklanken aangekondigd.

In de kerk bij de uitgangen ligt elke zondag de nieuwste (papieren) Kerkklanken om mee te nemen.

Kopij
Een redactiecommissie bepaalt de inhoud van de Kerkklanken. Als je kopij voor de Kerkklanken wilt inleveren dan kan dat voor maandagmorgen 12 uur bij de  [email protected]
De redactiecommissie bestaat uit: Janine Baelde-den Hartogh, Nel Lok-van Rijn, Nel de Vrij-de Jong en de eindverantwoordelijkheid ligt afwisselend bij één van de predikanten.

Abonnement
Je kunt Kerkklanken op papier in de brievenbus bezorgd krijgen of digitaal via de mail. Een jaarabonnement (zowel papier als digitaal) op Kerkklanken kost €32,00 (2023).
Aanvragen via: [email protected]

kkafb1
kkafb2
kkafb3