Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

ThuisFrontCommissies

De Gezonde(n) gemeente

Vanuit onze wijkgemeenten zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. In onze Hervormde Gemeente functioneert voor iedere zendingswerker een aparte thuisfrontcommissie (TFC) die hen steunt, bemoedigt en allerlei praktische zaken regelt.

De gezamenlijke thuisfrontcommissie coördineert taken en acties van de verschillende TFC’s.
Wilt u meer over hen weten of wilt u een actie organiseren met het doel onze zendingswerkers financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de gezamenlijke thuisfrontcommissie,
Ronald Schilt, tel. 0172 610 001, [email protected].

Uw medeleven en gebed is voor onze zendingswerkers en hun gezinnen hard nodig. Daarnaast is ook financiële steun nodig. Giften worden verdeeld over alle zendingswerkers.

Uw giften kunt u overmaken op rekening nummer NL04RABO0101870450 ten name van TFC Hervormd Bodegraven. Vergeet u niet dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Familie Bayarsaikhan

Binnen onze gemeente woont de familie Bayarsaikhan uit Mongolië vanwege een studie theologie van de moeder van het gezin.

Lees meer over Fam. Bayarsaikhan

TFC:
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met een van de TFC leden:
Rebecca Kowalczyk, Leon Mans, Paula van ‘t Spijker en Elza de Wit 
(e-mail adres: [email protected])

Familie Loenen

Jaco en Corrina Loenen zijn met hun kinderen uitgezonden naar Arnhemland (Noord Australië) via zendingorganisatie 'Pioneers'.

Lees meer over missie op de pagina van familie Loenen.

Heeft u een vraag? Stuur een mail naar: [email protected]
Fam. Loenen volgen? https://eepurl.com/hhsGxv

Familie x

Deze uitzending is naar een "gesloten" land in Azië. We kunnen hier geen informatie over delen.

Missie Maastricht

Edward en Trix Landman hebben de afgelopen jaren steeds meer liefde opgevat voor  Limburg en met name Maastricht. In toenemende mate hebben ze een roeping ervaren om daar missionair actief te worden. Ze hebben een huis gevonden in de wijk Scharn en willen meebouwen aan een missionaire gemeenschap in de wijken Scharn en Heer.

Zoals ze zelf zeggen: 'Het heeft ons geraakt dat in dit mooie deel van ons land (Limburg) de mensen de kerk vaarwel hebben gezegd. Maar we geloven dat Gods Liefde uitgaat naar ieder mens en dat Hij verlangt naar een relatie met hen. We willen oplopen met mensen in het leven van alle dag, in woord en daad delen van ons geloof, vanuit het verlangen dat mensen Jezus leren kennen.'

Lees meer over hun missie op de website van ECM